Vad är coaching?

Yrkesmässig coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper individen att uppnå tillfredsställelse och resultat i sitt personliga och yrkesmässiga liv. Genom coachingen fördjupar individen sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar livskvalitet.

Coaching ökar individens framsteg genom att ge henne/honom tydligare fokus och större medvetenhet om sina val. Coaching inriktar sig på var individen befinner sig idag och vad denne är beredd att göra för att ta sig dit hon/han vill vara i morgon. Coaching handlar om att bistå och underlätta för individen i sin process mot det uppsatta målet.

Coachens roll är att hjälpa individen att optimera sina resurser. Coachen lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

 

Vem är jag?

Jag är certifierad coach genom ICF (International Coach Federation) i USA och även medlem. ICF verkar för coachyrkets etiska riktlinjer.

I mitt yrkesliv har samtal varit en stor del under cirka tjugo år. Jag har erfarenhet av flera organisationer och branscher samt tio år som egen företagare inom HR. Inom HR-området har jag arbetat med rekrytering, outplacement, teamutveckling, utbildning i medarbetarsamtal, bland annat. Är testutbildad i olika tester. Inom industrin har jag arbetat som informationschef och utbildningsledare. Jag har också varit verksam inom det statliga området som konsult, personalutbildare och samordnare.

Välkommen att kontakta mig!
Eva Weiss mobil 0708-27 33 07

 

Skicka in ditt CV

Använd vårt formulär för att skicka in ditt CV.