Rekrytering av personal är kanske den viktigaste investeringen ditt företag eller organisation kommer att göra i år. Därför är det viktigt att rekryteringsprocessen sköts på ett effektivt och professionellt sätt.

mmp-megapartner har sedan starten 1997 arbetat med såväl mindre som stora multinationella företag vid deras rekryteringar. Vanliga typer av befattningar vi rekryterar är ledningsgruppsmedlemmar samt olika typer av specialister inom teknik, data, marknadsföring, ekonomi etc.
För oss innebär en professionell rekryteringsprocess bl. a. att vi i rollen som uppdragsgivarens ansikte utåt alltid bemödar oss om en hög integritet mot såväl vår uppdragsgivare som mot kandidaterna.

I rekryteringsprocessen kan vi arbeta på olika sätt.

Search
Vid en searchprocess kan vi attrahera personer som normalt inte skulle söka arbete. Vi letar upp, kontaktar, intresserar och presenterar sedan ett antal lämpliga kandidater som passar för den aktuella tjänstens kravprofil. Processen kan antingen vara konfidentiell eller öppen. Är processen öppen kan vi även lägga ut befattningen på vår hemsida.

Annonserad rekrytering
Sker genom att i olika medier få kontakt med intresserade kandidater. Här sköter vi hela processen från befattningsprofil, annonsutformning, urval av kandidater, tester till återskick av ansökningshandlingar.

Vid alla våra rekryteringsuppdrag intervjuas slutkandidaterna utförligt och vi använder väl beprövade urvalsmetoder och tester samt intervjuar referenspersonerna.

Urval och personbedömning
I vissa fall kan det vara aktuellt att göra internrekryteringar eller utvärdera egna medarbetare för större eller ändrade arbetsuppgifter. Då kan vi bistå med objektiva utvärderingar genom intervjuer och genom att använda våra tester och urvalsinstrument.

Se exempel på våra tidigare rekryteringar här.

Skicka in ditt CV

Använd vårt formulär för att skicka in ditt CV.